Privacy verklaring

Privacy verklaring
Werkze! vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Hierbij houdt Werkze! zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Werkze! kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website. We verwerken niet altijd alle gegevens die je aan ons verstrekt. Dat hangt af van de diensten en functionaliteiten die je kiest te gebruiken op onze site. Alle privacygevoelige informatie die je hierbij aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken. Werkze! spant zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Werkze! behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Werkze! deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij het nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Algemene gegevens
Van alle bezoekers op onze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen cv’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens
Bezoekers die bij Werkze! solliciteren laten daarbij ook persoonlijke gegevens achter die wij kunnen verwerken. Je kunt bij Werkze! solliciteren door bijvoorbeeld een persoonlijk profiel aan te maken met ons sollicitatieformulier. Daarnaast hebben we ook een handige verbinding voor je gemaakt met onze website waarmee je kunt solliciteren. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn nodig om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze site gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Opleidingsniveau
– CV
– Foto
– Motivatie(brief)

Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw sollicitatie te verwerken. Wanneer je het
registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan
Werkze! om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken om de door jou gevraagde
dienst te leveren. Dat betekent dat we je kunnen bellen en mailen om je op de hoogte te stellen van
interessante vacatures en, in overleg, bepaalde gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking
stellen. In het eerste contact met een opdrachtgever delen we wel jouw cv, maar bijvoorbeeld niet
jouw adres of andere contactgegevens. Die zijn alleen bij ons bekend. Vanzelfsprekend is elke
opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

Beveiligen en bewaren
WERKZE! neemt bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met info@werkze.com
De standaard bewaartermijn van de door jou aangeleverde informatie is twee jaar, of totdat jij
aangeeft dit niet meer te willen.

Gegevens wijzigen en verwijderen
Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je cv aan te passen of je accountgegevens te wijzigen.
Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Werkze! verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan info@werkze.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om hierbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af te schermen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens en vertrouwen we erop dat we er samen uitkomen. Maar we willen je wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met je klacht.

Cookies
Werkze! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar
info@werkze.com