Grootste stijging uitzenduren in ruim 10 jaar

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureau’s, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omzet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2 % toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Omzet uitzendbranche, seizoen gecorrigeerdĀ 

Toename uren in kortlopende contracten bijna 5 procent
Zowel de uitzenduren in de kortlopende als in de langlopende contracten steeg met 4,9 procent. Dit is de grootste stijging in bijna 7 jaar. Het aantal uren in de langlopende contracten zoals detachering als payrolling nam met 3,5 procent toe. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen.

Uitzenduren, seizoen gecorrigeerd

Arbeidsmarkt verbetert verder in tweede kwartaal
Het aantal banen groeide in het tweede kwartaal met 51 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. De grootste banengroei trad, met 20 duizend, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder was de toename van het aantal openstaande vacatures met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. Het aantal werklozen volgens definitie van de International Labour Organization (ILO) ten slotte daalde met 19 duizend.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)