2018, in vele opzichten een recordjaar

Het begin van een nieuw jaar is een mooi moment om terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. 2018 is in vele opzichten een geweldig jaar geweest. Graag delen wij met u de 5 opvallendste Werkze! feitjes van 2018.

Feit #1: Recordaantal uitzendkrachten

De afgelopen jaren hebben we bij Werkze! een grote stijging gezien in het aantal uitzendkrachten dat via ons aan de slag is, met 2018 als absolute hoogtepunt. We hebben veel fulltime medewerkers, maar ook scholieren en studenten met een vakantiebaantje mogen plaatsen bij mooie werkgevers.

We volgen hiermee de landelijke trend, waarbij momenteel het aantal uitzendkrachten zelfs iets hoger ligt dan voor de crisis. In 2018 waren er landelijk gezien 856.638 mensen aan het werk, terwijl dat er in 2013 ‘slechts’ 662.140 waren. Het gaat hier om alle mensen die uitzendwerk hebben gedaan, los van het aantal uren per week en het aantal weken per jaar.

Feit #2: Aantal uitzendkrachten 55-plus flink gestegen

Het personeelsbestand van Werkze! is zeer divers, maar laat duidelijk zien dat er de afgelopen jaren een flinke stijging is geweest in het aantal 55-plussers. In 2018 maakt deze groep gemiddeld 15% van alle werknemers uit. Ook hier volgen wij de landelijke trend waarbij de afgelopen 10 jaar het aantal 55-plussers is verdubbeld van ruim 100.000 naar bijna 200.000 uitzendkrachten. We zijn momenteel bezig om een gloednieuw project te ontwikkelen, om 55-plussers nog beter en sneller aan het werk te helpen. Hou onze website en social media in de gaten, want informatie hierover volgt in 2019.

Landelijk gezien blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht. Van de oudere WW’ers die voorheen een vaste baan hadden, vindt slechts 18% binnen een jaar weer een vaste baan.

Feit #3: Uitzendkrachten werken langer en meer

Uitzendkrachten die via Werkze! aan de slag zijn, zijn de afgelopen jaren langer en meer uren gaan werken. In 2018 waren er vrijwel geen mensen in dienst die slechts 1 dag ergens gewerkt hebben. Wij proberen onze mensen zo goed mogelijk te matchen en het resultaat is dat er vooral langlopende contracten voor bepaalde- en zelfs voor onbepaalde tijd afgesloten worden. In 2018 was de werkduur van Werkze! langer dan ooit!

Landelijk gezien is het aantal mensen dat het hele jaar als uitzendkracht werkt in 10 jaar tijd gestegen van 13% naar 22%. Uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. Opmerkelijk is dat momenteel de helft van alle uitzendkrachten een contract van 36 uur of meer heeft. Voor 69% van de uitzendkrachten is uitzendwerk zelfs de hoofdactiviteit.

Dat uitzendwerk steeds duurzamer wordt blijkt uit de verschuiving van de dienstverbanden. In tien jaar tijd is landelijk het percentage uitzendkrachten met een los dienstverband gedaald van 91% naar 81%. En het percentage uitzendkrachten met een dienstverband voor bepaalde tijd is in 10 jaar tijd gestegen van 7% naar 17% .

Feit #4: Werkze! belangrijke opstap naar vast werk

Bij Werkze! zijn wij continu aan het werk om een duurzame match tussen werknemer en werkgever te realiseren. Met veel plezier kunnen wij dan ook melden dat er in 2018 weer veel medewerkers rechtstreeks bij onze opdrachtgevers in dienst getreden zijn en daar een mooie toekomst tegemoet gaan.

Landelijk gezien vinden veel uitzendkrachten snel werk en ze blijven ook aan het werk. Uit onderzoeken blijkt dat 43% binnen een maand weer een nieuwe baan vindt en nog eens 25% vindt opnieuw werk binnen de volgende maand. Daarbij maakt ruim de helft van de uitzendkrachten gebruik van een uitzendbureau. Uit de Marktmonitor 2018 blijkt dat tweederde van alle uitzendkrachten na de uitzendperiode nog steeds aan het werk is, hetzij in een uitzendbaan (22%), een tijdelijk contract (23%), een vast contract (16%) of als oproepkracht (7%).

Feit #5: Werkze! haalt mensen uit de WW

Werkze! Heeft al jaren een prettige relatie met het UWV. Door aanwezig te zijn en de mensen letterlijk op te zoeken wordt er snel actie ondernomen. Zo is Werkze! wekelijks op woensdagmorgen te vinden bij het UWV in Bladel en maandelijks in Helmond. Door onze intensieve samenwerking met het UWV vinden wij snel de juiste personen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Van alle mensen die in de WW zitten maar binnen een jaar weer werk vinden, gaat landelijk gezien 32% aan de slag in een uitzendbaan. Per saldo stromen er meer mensen uit de WW dan dat er vanuit een uitzendbaan een uitkering aanvragen (29%). En van alle WW’ers die na hun uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, is 76% drie jaar later nog aan het werk.