Minimumloon per 1 juli 2020 omhoog

Per 1 juli 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,6%. Voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband, betekent dit een brutoloon van minimaal € 1.680 per maand. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.

Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag vastgesteld. Er is geen vast minimumloon per uur. Daarvoor deelt u het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Meer informatie kunt u vinden in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-22092.html