Participatie (bedrijven)

’t matcht en ’t werkt ook met uitkeringsgerechtigden

Sommige bedrijven zijn huiverig om medewerkers in dienst te nemen die langere tijd een uitkering hebben gehad. Werkze! neemt deze twijfel graag bij u weg. Daarbij zetten we niet in op snel succes. Met proefplaatsingen of werkervaringsplekken proberen we juist het risico te verkleinen en de kans op een duurzame, succesvolle uitstroom te vergroten.

Als ’t klikt, maken we graag een afspraak

Uit ervaringen weten we dat veel uitkeringsgerechtigden staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Graag laten we hen ook profiteren van onze expertise en jarenlange ervaring in arbeidsbemiddeling. Interesse of het ook voor uw bedrijf werkt? Graag informeren we u over de mogelijkheden. Bel of mail voor een afspraak. Dan zorgen wij voor de juiste klik.