Participatie (gemeentes)

Werkze! helpt uitkeringsgerechtigden een baan te vinden

Gemeentes begeleiden uitkeringsgerechtigden intensief in hun zoektocht naar een nieuwe baan. In die zoektocht hoeft een gemeente niet op eigen houtje te opereren. Werkze! draagt graag een steentje bij om een geschikte, betaalde functie te vinden. Gezamenlijk streven we naar een duurzame en langdurige arbeidsrelatie. Zo vergroten we de kans op uitstroom. Zowel gemeentes als uitkeringsgerechtigden plukken de vruchten van onze jarenlange ervaring in arbeidsbemiddeling en ons uitgebreide netwerk. Kortom: een echte win-winsituatie voor alle partijen.

Samen werken aan vaardigheden en zelfvertrouwen

De achterstand tot de arbeidsmarkt is voor veel uitkeringsgerechtigden groot geworden. Meestal sluiten de vaardigheden en competenties niet meer naadloos aan. En vaak ontbreekt het zelfvertrouwen om succesvol en actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Werkze! is zich hier heel goed van bewust. Daarom steken we tijd en energie in een professionele begeleiding. Daarbij kunt u denken aan: contacten leggen met het bedrijfsleven, ondersteuning bij het solliciteren (brief, CV en gesprek) en zo nodig assistentie verlenen tijdens een gesprek. Bovendien onderhouden we het contact tot een jaar na indiensttreding.